Conversion Rate Optimization Services

CRO

Konverteringsoptimering utnyttjar möjligheten att spåra användarbeteende online för att dra slutsatser kring om det går att effektivisera konverteringsflödet och hur man i så fall går till väga. Med hjälp av effektiva verktyg har man möjlighet att testa nya hypoteser, A/B-testa alternativ och utvärdera om man lyckats effektivisera konverteringsflödet. En förbättrad konverteringsgrad förbättrar dina affärer genom att öka effektiviteten på all trafik som drivs till webbsidan.

  • Identifiera uppenbara fel – finns det något på sidan som inte fungerar eller är ett uppenbart hinder?
  • Kvalitativ research – Var upplever användarna hinder och friktion?
  • Hur kan vi använda det vi kommit fram till i våra undersökningar och mätningar?
  • vad är möjligt och inte möjligt att implementera?

VAD VI GÖR?

DIAGNOS

MARKNADSUNDERSÖKNING

ANALYS AV STATISTIK

FÅ BESÖKARE ATT VÄLJA DINA PRODUKTER/TJÄNSTER

VISAR MARKNADSFÖRING

SOCIAL MARKNADSFÖRING

METASÖKNING

NÅ UT TILL DINA POTENITELLA KUNDER

VÅRA KUNDER